دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

سخنرانانی که تمایل به ارائه بصورت اسلاید دارند می بایست فایل ارائه را به فرمت pdf تبدیل نمایند تا از عدم تطابق فونت ها در روز ارائه جلوگیری شود.

 

 

 برنامه ارائه ها در روز اول  (دانلود )

 

 لیست ارائه ها در روز دوم  (دانلود)

 

لیست ارائه ها در روز سوم (دانلود) 

 

برنامه ارائه پوستر دوشنبه 2/4/93 (دانلود)

 

برنامه ارائه پوستر چهارشنبه 4/4/93 (دانلود)