دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 

هزينه ثبت نام   :

·        آزاد: 1,800,000 ريال

·        .اعضاي هیأت علمی انجمن رياضي (غير دانشجويي): 1,600,000 ريال

·        .دانشجويي: 1,400,000 ريال

 

هزينه ثبت‌نام در سمینار شامل پذيرايي (صبحانه، نهار، شام و پذيرايي بين سخنراني ها)، هدايا، کتابچه راهنما و لوح فشرده مجموعه مقالات سمینار مي‌باشد.

 

توجه: چنانچه نويسنده‌اي بيش از يک مقاله را به عنوان مسئول مکاتبات ارسال نمايد، لازم است به ازاي هر مقاله اضافه، مبلغ 300000  ريال نيز بابت داوري مقاله واريز نمايد.

 

توجه: متقاضیان شرکت در سمینار بایستی هزینه‌ ثبت نام را تا تاریخ 1393/2/31 به حساب شماره 2177492988004  بانک ملی مرکزی دامغان، به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه دامغان واریز نموده و تصویر فیش بانکی را نیز به آدرس deds11th@gmail.com  ارسال نمایند و اصل فیش واریزی را در روز برگزاری سمینار همراه داشته باشند.