دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

فرم زیر را به منظور ثبت نام در کنفرانس مورد نظر خود تکمیل نمائید.

در صورتیکه در این کنفرانس یا سایر کنفرانس های موجود در این سایت قبلا حساب کاربری داشته اید، اینجا کلیک کنید.

پروفایل

نام کاربری صرفا باید شامل حروف کوچک انگلیسی، اعداد، و خط تیره/زیرخط باشد.
کلمه عبور دست کم باید شامل 6 کاراکتر باشد.
: برای این دسته از کاربران صرفا اطلاعیه ها و یا سایر نشریات کنفرانس از طریق ایمیل ارسال می شود.

فیلد مورد نیاز

بیانیه محرمانگی

کلیه اطلاعات ثبت شده در این کنفرانس محرمانه بوده و به هیچ عنوان در اختیار هیچ سازمان یا گروهی قرار نگرفته و یا جهت اهداف دیگری از آن ها استفاده نمی شود.