دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

تماس اصلی

دکتر سیدامین اصفهانی
دبیر سمینار
دانشگاه دامغان
دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، دبیرخانه یازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌‍‌های دینامیکی
تلفن: 02335262775
فاکس: 02335262775
پست الکترونیک: deds11th@gmail.com

تماس با پشتیبانی

حمیدرضا طاهران پور
تلفن: 09192324696**02335262775
پست الکترونیک: taheranpour@staff.du.ac.ir